luxmed-magodent

Program Badań Przesiewowych

Celem PBP jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny.

Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

 
KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO:

 

W programie mogą wziąć udział:

 • Osoby w wieku 50-65 lat,
 • Osoby w wieku od 40 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego,I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • Osoby w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania, co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

Osoby spełniające powyższe warunki wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

 • Nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie),
 • Brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu),
 • Brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona),

W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

 • Miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
 • Mają objawy kliniczne, sugerujące istnienie raka jelita grubego.

W ramach programu zapewniane jest:

 • Bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej,
 • Pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
 • Polipektomię (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
 • Preparat, którym należy przygotować się do badania, (za preparat pobierana jest kaucja, zwracana w dniu badania).
 • Bezpłatne znieczulenie/(sedacja) dla 20% osób, ogólnego limitu przyznanych badań. 

Prawo do bezpłatnych znieczuleń mają pacjenci:

 • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
 • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości. 

Informacje telefoniczne o Programie uzyskają Państwo pod nr telefonu - 783 711 755

Na badanie kolonoskopii można zapisać się osobiście w wybranej placówce i na podstawie wypełnionej ankiety przesłanej pocztą lub elektronicznie na adres endoskopia@magodent.pl

Badania wykonywane są w placówkach:

Szpital Elbląska
ul. Szamocka 6
01-748 Warszawa
Tel. 22 469 83 15                                                                 

Szpital Fieldorfa
ul. Gen. A.E.Fieldorfa "NILA" 40
04-125 Warszawa
Tel. 783 711 755

 

Przed badaniem należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną, będącą jednocześnie skierowaniem                 

Ankieta PBP

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przygotowania do badania:

Przygotowanie do kolonoskopii - FORTRANS

Przygotowanie do kolonoskopii - CitraFleet

oraz prosimy o wypełnienie poniższych materiałów przed przyjęciem do Magodent Sp. z o. o.:

Ankieta Medyczna

Informacja o kolonoskopii

Informacja o endoskopowej polipektomii

Informacja o znieczuleniu dożylnym do zabiegów endoskopowych