luxmed-magodent

Informacje dla osób odwiedzających i towarzyszących

Ze względu na bezpieczeństwo naszych Pacjentów prosimy osoby odwiedzające oraz towarzyszące Chorym przy przyjęciu o pozostawienie wierzchnich okryć w szatni szpitala. Szatnia znajduję się przy Izbie Przyjęć wejście B.

Z wielu względów nie jest możliwe, aby Chorych odwiedzało więcej niż jedna osoba jednocześnie. Uprzejmie prosimy o uszanowanie intymności oraz respektowanie prawa do spokoju pozostałych Chorych.

W czasie obchodu lekarskiego oraz podczas wykonywania czynności pielęgnacyjno­-leczniczych odwiedzający nie mogą przebywać w sali chorych, a Chorych prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych oraz telewizorów.

Prosimy Odwiedzających o nie siadanie na łóżku Chorego.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do ograniczenia kontaktu osobistego chorych z rodzinami w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z infekcjami, osoby będące pod wpływem alkoholu lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających.

Dzieci do lat 12. nie mogą przebywać na terenie oddziałów szpitalnych.

Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

Osobom nieupoważnionym personel nie udziela informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

Prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 - ­6:00.