luxmed-magodent

Przygotowanie do badań

Większość badań w tomografii komputerowej nie wymaga specjalnego przygotowania, choć warto być gotowym na ewentualne podanie środka kontrastowego (w badaniach TK u pacjentów onkologicznych środek kontrastowy podawany jest prawie zawsze). Środek kontrastowy to substancja, którą doskonale widać na obrazach, dzięki czemu łatwiej uchwycić nawet najmniejsze nieprawidłowości. Czasem jednak po dożylnym podaniu środka cieniującego u pacjentów mogą pojawić się mdłości. W związku z tym zalecane jest powstrzymywanie się od posiłków przez kilka godzin przed badaniem.

Ważne jest także właściwe nawodnienie organizmu. Zalecane jest wypicie przed badaniem wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ilości co najmniej 0,5 litra. W czasie upałów i jeśli nie ma przeciwwskazań kardiologicznych – nawet więcej.

W przypadku potrzeby bezpiecznego podania dożylne środka kontrastowego należy przed badaniem zbadać poziom kreatyniny we krwi. Najlepiej aby ww. badanie było wykonane na kilka dni przed tomografią. Dla Pacjenta bez obciążeń chorobami nerek oznaczenie poziomu kreatyniny z ostatnich 3 miesięcy uważa się za aktualne.

Istnieje możliwość oznaczenia poziomu kreatyniny na kilka godzin przed zaplanowaną tomografią w Laboratorium MAGODENT Sp. z o.o. odpłatnie bez skierowania (opłata wg Cennika LINK).

W przypadku badania TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej należy zgłosić się 1 godzinę przed wyznaczonym czasem badania, ponieważ konieczne jest wypicie dodatkowo ok. 0,5 litra wody lub roztworu środka cieniującego, celem wypełnienia płynem przewodu pokarmowego. Może zaistnieć konieczność wypełnienia jelita grubego wodą podaną doodbytniczo.

W przypadku innych badań TK należy zgłosić się 30 minut wcześniej.

Panie w wieku rozrodczym decydując się na badanie TK muszą mieć pewność, ze nie są w ciąży. Zalecamy wykonanie badania w ciągu pierwszych 10 dni cyklu (licząc od pierwszego dnia miesiączki).

Badanie TK jest bezbolesne, chociaż może wywoływać uczucie lekkiego dyskomfortu w związku z koniecznością pozostania przez kilka minut w jednej pozycji. Czas wykonywania badania jest uzależniony od badanego narządu oraz tego czy podawany jest środek kontrastowy i trwa od 5 do 20 minut. W trakcie badania Pacjent leży na stole, który przesuwa się wewnątrz szerokiego pierścienia aparatu wyposażonego w lampę emitującą promienie rtg oraz czujniki, które odbierają te promienie. Otrzymane w ten sposób dane przekazywane są do komputera, który przetwarza je  na obraz narządów człowieka.

Podanie stosowanych w tomografii komputerowej środków kontrastowych może niekiedy wywołać oprócz nudności również zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, czy też kołatanie serca. Powyższe objawy należy zgłosić personelowi pracowni lub lekarzowi.

Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego usunięcia z organizmu środka kontrastowego zalecane jest w ciągu najbliższych 24 godzin wypicie około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych.

Szczegółowych zaleceń dotyczących postępowania, zwłaszcza w przypadku Pacjentów z chorobami przewlekłymi udziela personel medyczny pracowni.

Do wykonania badania TK konieczne jest skierowanie od lekarza.

Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.

Rejestracja telefoniczna i elektroniczna

Pracownia Tomografii Komputerowej

 

Badanie rezonansu magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony Pacjenta.

Przed badaniem poprosimy Państwa o osobiste wypełnienie ankiety, w której zawarte są pytania dotyczące stanu zdrowia i przebytych operacji oraz innych ewentualnych przeciwwskazań do badania.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest: wszczepiony rozrusznik serca, neurostymulator lub implant ślimakowy lub inne ciała obce metaliczne: protezy, stenty, stentgrafty, klipsy lub urządzenia elektroniczne wszczepione pacjentowi oraz ciała obce pourazowe, (opiłki, odłamki). Przeciwwskazaniem mogą być również rozległe tatuaże. W opisanych sytuacjach niezbędne jest wyjaśnienie przed badaniem rzeczywistych przeciwwskazań do MR, w oparciu o merytoryczne informacje w formie pisemnej, co do rodzaju wszczepionego ciała obcego (karty wypisowe ze szpitala).

Badanie MR wymaga przebywania w bezruchu w czasie od kilku do kilkudziesięciu minut, dlatego w przypadku osób pobudzonych lub prezentujących ruchy mimowolne, należy uzgodnić z lekarzem kierującym możliwość podania odpowiednich leków lub nawet przeprowadzenie badania w znieczuleniu dokonanym przez lekarza anestezjologa.

W gabinecie MR panuje silne pole magnetyczne, dlatego należy do niego wejść bez rzeczy posiadających metalowe elementy np.: guzików, klamry paska, kluczy, zegarka, telefonów komórkowych , kart płatniczych (ryzyko rozmagnesowania).

W przypadku osób cierpiących  na klaustrofobię należy uzgodnić  z lekarzem kierującym na badanie możliwość zastosowania, rodzaj, dawkę i czas przyjęcia doustnego środka uspokajającego (receptę na lek wystawia lekarz kierujący na badanie lub lekarz POZ).

Nie zaleca się wykonywania badania MR w I trymestrze ciąży. Kobiety w ciąży powinny poinformować personel medyczny o ciąży lub podejrzeniu ciąży.

W przypadku badania MR głowy i oczodołów zaleca się usunięcie makijażu.

W przypadku badania MR odcinka kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego należy dostarczyć dokumentację obrazową (klisza, CD) poprzednio wykonanych zdjęć RTG kręgosłupa.

W przypadku badania MR z podaniem środka kontrastowego należy zgłosić się z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny we krwi. W takich wypadkach zaleca się zgłaszanie na badanie 3 godziny na czczo. Ostateczna decyzja o podaniu kontrastu, niezależnie od skierowania należy do lekarza nadzorującego badanie.

W przypadku badania MR serca należy w dniu badania powstrzymać się od picia kawy i palenia papierosów.

 

Rejestracja telefoniczna i elektroniczna

Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego 

Cennik badań odpłatnych

USG jamy brzusznej: na badanie należy zgłosić się na czczo (w dniu badania nie jeść i nie pić), nie palić papierosów, jeśli jest to możliwe nie zażywać leków, chyba, że są to leki przyjmowane na stałe. Dzień przed badaniem unikać produktów powodujących powstawanie nadmiernej ilości gazów (napoje gazowane, bita śmietana, owoce, świeże pieczywo). Dzień przed badaniem należy przyjąć 3 razy po 2 kapsułki Espumisanu (dostępny w aptece bez recepty), a rano w dniu badania jeszcze 2 kapsułki.

Jeżeli badanie wykonywane będzie po południu, należy nie jeść 4-6 godzin i nie pić 2 godziny przed badaniem.

USG układu moczowego: przed badaniem nie należy jeść, konieczne jest wypicie przynajmniej 1 litra wody niegazowanej około 1 godzinę przed badaniem. Celem takiego postępowania jest uzyskanie wypełnienia moczem pęcherza moczowego, co umożliwi ocenę USG ścian pęcherza.

W przypadkach niektórych schorzeń np.: nietrzymania moczu, pacjent indywidualnie musi dostosować czas wypicia płynu tak, aby na badanie zgłosić się z pełnym pęcherzem.

USG DOPPLER aorty brzusznej: przygotowanie jak do USG jamy brzusznej.

Pozostałe badania dopplerowskie nie wymagają przygotowania.

 

Rejestracja telefoniczna i elektroniczna

Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.

Pracownia USG

Cennik badań odpłatnych

 

Mammografia  jest badaniem, które nie wymaga specjalnego przygotowania.

W dniu badania nie należy stosować dezodorantów w okolicach pachowych.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie dokumentacji zdjęciowej i opisów poprzednich badań mammografii oraz wyniki poprzednich badań piersi.

 

Program Profilaktyki Raka Piersi – NFZ

Serdecznie zapraszamy na badania profilaktyczne wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • otrzymały w ramach realizacji Programu Profilaktyki Raka Piersi w bieżącym roku pisemne wskazanie wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

- rak piersi wśród członków rodziny (matka córka , siostra)

- mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Bezpłatną mammografię wykonujemy również u Pacjentek, które otrzymały skierowanie od lekarza z MAGODENT Sp. z o.o.


Rejestracja telefoniczna i elektroniczna

Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.

Pracownia Mammografii

Cennik badań odpłatnych

 

Badanie krwi

Standardowo krew do badań laboratoryjnych należy pobierać w godzinach porannych po odpoczynku nocnym, wyjątek stanowią badania cito, pobierane ze wskazań życiowych. Materiał do badań cito pobiera się w dowolnej porze, zależnie od potrzeb klinicznych. Przy interpretacji wyników badań pobieranych w niestandardowych porach dnia należy uwzględnić wpływ następujących czynników: spożywanych wcześniej posiłków, ilości wypitych przez pacjenta płynów, stosowanych płynów infuzyjnych (w tym żywienia pozajelitowego), rytmu okołodobowego i wewnątrzosobniczego, stanu fizycznego i emocjonalnego, stosowanego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Wskazówki:

 • na kilka dni przed pobraniem krwi Pacjent powinien zachować dotychczasową dietę, chyba, że lekarz zlecający badania zadecyduje inaczej,
 • wysiłek fizyczny w dniu poprzedzającym badanie wpływa na wiele parametrów diagnostycznych. Wysiłek umiarkowany może obniżać stężenie glukozy, cholesterolu, trójglicerydów. Duży wysiłek fizyczny przekraczający normalną aktywność fizyczną osoby badanej powoduje podwyższenie stężenia białka całkowitego, kreatyniny, fosforanów, kinazy kreatynowej (CK), aminotransferazy asparaginowej (AspAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH),
 • w dniu badania należy być na czczo, przerwa od ostatniego posiłku nie powinna być mniejsza niż 10 godzin. U pacjentów, którzy nie mogą być na czczo (zalecenie lekarza prowadzącego), dopuszcza się lekkie śniadanie - nie należy wówczas wykonywać oznaczeń glukozy, lipidogramu ze względu na możliwość uzyskania niewiarygodnych wyników (informacja na temat posiłku powinna zostać odnotowana na skierowaniu przez osobę pobierającą krew),
 • w godzinach porannych poprzedzających pobranie krwi pacjent powinien ograniczyć przyjmowanie leków (wyj.-terapia monitorowana, leki na nadciśnienie), witamin, ziół , chyba że lekarz zlecający badania zadecyduje inaczej. Jeśli pacjent musi przyjmować lek, który ma udowodniony wpływ na zlecone parametry laboratoryjne, należy taką informację umieścić na skierowaniu.

Badania moczu

Do wykonania badania ogólnego moczu w warunkach standardowych pacjent musi się przygotować w sposób szczególny. Mocz powinien być oddany zaraz po spoczynku nocnym. Bezpośrednio przed pobraniem należy umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe i oddać mocz do specjalnego, jednorazowego pojemniczka, który można kupić w każdej aptece. Nie wolno pobierać moczu do innych pojemników, buteleczek itd. – w razie niespełnienia ww. standardów pobrania Laboratorium ma prawo nie przyjąć takiego moczu do badania. Bardzo ważne jest aby pobrać do analizy mocz pochodzący ze środkowego strumienia. Mocz ze strumienia początkowego opłukując drogi moczowo-płciowe zawiera zwiększoną ilość drobnoustrojów i nabłonków, leukocytów, czasami nawet erytrocytów, co może w istotny sposób wpływać na wynik badania, a w konsekwencji na interpretację tego wyniku przez lekarza. Pobrany mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium – nie należy go wstawiać do lodówki, gdyż pod wpływem niskiej temperatury mogą się wytrącić kryształy.

 

Dotyczy wszystkich badań serologicznych:

 • grupa krwi,
 • przeciwciała odpornościowe (alloprzeciwciała),
 • bezpośredni test antyglobulinowy (BTA).

Przygotowanie:

Pacjent powinien być wypoczęty, może spożyć lekkie śniadanie, nie ma konieczności, aby Pacjent był na czczo. Przed pobraniem krwi na badania serologiczne zaleca się wypić małą butelkę niegazowanej wody mineralnej.

 

 • Pacjent zaopatruje się w duży pojemnik przeznaczony do zbierania dobowej zbiórki moczu (DZM) oraz w mały pojemnik do badania ogólnego moczu we własnym zakresie (np. pojemnik typu „tulipan” z podziałką można kupić w aptece).
 • Zbieranie moczu dobowego zaczynamy pierwszego dnia, od drugiej porcji moczu, każdą następną porcję dolewamy do tego samego pojemnika zbiorczego (pojemnik zbiorczy przechowujemy w chłodnym miejscu).
 • Zbieranie DZM kończymy następnego dnia, dolewając do pojemnika zbiorczego świeżą, poranną porcję moczu z drugiego dnia.
 • Zebrany mocz należy wymieszać, odczytać z podziałki ilość mililitrów i zanotować.
 • Odlać z pojemnika zbiorczego do małego pojemnika około 150 ml moczu.
 • Proszę podpisać mały pojemnik imieniem i nazwiskiem oraz wpisać ilość dobowej zbiórki moczu - następnie proszę oddać materiał do laboratorium wraz ze skierowaniem.

 

Gastroskopia jest badaniem stosunkowo prostym i niewymagającym od Pacjenta szczególnego przygotowania się. Najważniejsze jest jednak to, aby Pacjent był na czczo. W związku z tym nie wolno przyjmować ŻADNYCH pokarmów ani płynów w dniu wykonywania badania.

Aby poprawnie i skutecznie wykonać to badanie, Pacjent musi być odpowiednio przygotowany – jelita powinny być opróżnione z treści pokarmowej, co uzyskuje się głodówką w przeddzień badania oraz stosowaniem wlewów oczyszczających jelito grube lub doustnych środków przeczyszczających.

Przygotowanie do badania:

4 tygodnie przed badaniem:
- nie przyjmować antybiotyków
- nie należy poddawać się kolonoskopii i fluoroskopii
- na rzetelny wynik badania ma wpływ przebyta biegunka infekcyjna dlatego test wykonaj przynajmniej miesiąc po wyleczeniu się

3 dni przed badaniem:
- przerwać stosowanie środków przeczyszczających, zwłaszcza laktulozy

W dniu poprzedzającym badanie:
- ostatni posiłek (niezbyt obfity, nie zawierający błonnika) zjeść co najmniej 14 godzin przed rozpoczęcia badania, nie spożywać produktów takich jak: cebula, por, czosnek, kapusta, fasola, marynowane lub kiszone warzywa
- pić tylko wodę niegazowaną (unikać mleka i soków owocowych)
- wstrzymać się od palenia tytoniu, żucia gumy, stosowania leków przeczyszczających

W dniu badania:
- nie palić papierosów, nie żuć gumy ani cukierków
- nie używać kleju do protez zębowych
- zaleca się wypicie szklanki ciepłej wody
- należy umyć zęby rano oraz zabrać ze sobą przybory do mycia zębów, aby umyć je drugi raz bezpośrednio przed badaniem
- można przyjmować lekarstwa (z wyjątkiem witamin, środków przeczyszczających i antybiotyków) popite czystą wodą

Symptomy często występujące podczas testu oddechowego:
- burczenie w brzuchu
- wzdęcia
- biegunka
- ból żołądka
- mdłości
- zgaga
- odbijanie
- zmęczenie
- zawroty głowy
- uczucie zimna lub gorąca
- mrowienie w kończynach, parestezje
- swędzenie
- niepokój

Wynik badania: Bezpośrednio po badaniu Pacjent otrzymuje wynik badania
UWAGA! W celu interpretacji i dalszych wskazówek dotyczących leczenia należy się zapisać na wizytę do lekarza gastroenterologa.