luxmed-magodent

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy – celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki.

Badania cytologiczne wykonuje się:

  • co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat
  • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka)

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego kobieta zostaje skierowana na dalsze badania, aby wykluczyć lub potwierdzić zmiany nowotworowe. Skierowanie nie jest wymagane.