luxmed-magodent

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka piersi – celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka.

Badanie mammograficzne wykonuje się:

  • co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 lat
  • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA

W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego kobieta zostaje skierowana na specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza diagnostyka zmian. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Skierowanie nie jest wymagane.