luxmed-magodent

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym PoChP)

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) – celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu.

Program zapewnia:

  • poradnictwo antytoniowe - skierowane do osób powyżej 18. roku życia palących tytoń
  • diagnostykę i profilaktykę POCHP - skierowana do osób pomiędzy 40. a 60. rokiem życia, które nie miały w ciągu ostatnich 3 lat wykonanego badania spirometrycznego oraz dotychczas nie zdiagnozowano u nich POCHP

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania.