luxmed-magodent

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, które udzielane są w zakresach:

  1. Poradni Lekarza POZ
  2. Poradni Pielęgniarki POZ
  3. Poradni Położnej POZ