luxmed-magodent

Programy lekowe

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie programów lekowych:

Pacjenci w naszym szpitalu mogą być leczeni w oparciu o wiele programów lekowych. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są:
a) program leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
b) program leczenia raka piersi
c) program leczenia raka nerki
d) program leczenia raka wątrobokomórkowego
e) program leczenia chłoniaków złośliwych
f) program leczenia przewlekłej białaczki szpikowej
g) program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
h) program leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca
i) program leczenia mięsaków tkanek miękkich
j) program leczenia bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab
k) program leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
l) program leczenia zaawansowanego raka żołądka
m) program leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika