luxmed-magodent

Hospitalizacje

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie hospitalizacji:

 

a) Oddział Kardiologiczny – na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu krążenia. Leczeni są tu pacjenci m.in. z: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca, napadowym migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu czy nadciśnieniem tętniczym. W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia na oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne takie jak: echokardiografia serca, próby wysiłkowe, całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego, ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe. W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m.in. zabiegi: koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych, elektrofizjologiczne w tym ablacje.

 

b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii.   U pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię. Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.