luxmed-magodent

Badania kliniczne

Badania kliniczne – szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków – głównie  onkologicznych i kardiologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te prowadzone są także w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej.

Protokoły badań klinicznych są obecnie konstruowane w taki sposób, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i korzyść kliniczną dla uczestników badania, nad czym czuwają komisje bioetyczne i odpowiednie instytucje rządowe.

Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią.

Zgodnie z zaleceniami komisji bioetycznych, pacjenci onkologiczni uczestniczący w badaniach klinicznych nie powinni otrzymywać samego placebo. Dlatego większość badań jest skonstruowana w taki sposób, że chorzy otrzymują najlepsze dostępne leczenie uznane za standardowe w danej chorobie plus placebo lub lek badany. Podawanie samego placebo jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy powszechnie przyjętym standardem postępowania jest nie robienie niczego (tylko obserwacja). Nawet w takiej sytuacji protokoły badawcze przewidują często „crossing over” – w wypadku progresji choroby pacjent, który otrzymywał placebo jest włączany do grupy z aktywnym lekiem.

Osoby zainteresowane leczeniem w ramach badań klinicznych, są proszone o zapisywanie się do naszych Poradni Onkologicznych.