luxmed-magodent

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna – w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii, USG, RTG, scyntygrafii, densytometrii, immunohistochemii i markerów nowotworowych, endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia), biopsji cienkoigłowej i gruboigłowej.

Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest bardzo krótki.