luxmed-magodent

Pracownia Tomografii Komputerowej

Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.

Tomografia komputerowa to metoda  diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów poprzecznych przekrojów ciała pacjenta. Tomografia komputerowa spiralna wielorzędowa nazywana tomografią objętościową uwidacznia struktury anatomiczne w dowolnej płaszczyźnie i pozwala na rekonstrukcje trójwymiarowe (objętościowe) badanych narządów. Najczęściej stosowane aparaty TK posiadają 2, 4, 8 lub 16 rzędów detektorów. W Centrum wykorzystujemy aparat 32-rzędowy dający obrazy i rekonstrukcje bardzo wysokiej jakości, pozwalający na wykonanie każdego rodzaju badania TK.

 

Wykonujemy badania :

  • głowy (mózgowia, twarzoczaszki, zatok obocznych nosa, kości skroniowych z ocena struktur ucha)
  • szyi (w tym badanie krtani)
  • klatki piersiowej  (z oceną  miąższu płuc, struktur śródpiersia, ścian klatki piersiowej)
  • jamy brzusznej i miednicy mniejszej (w tym badanie wielofazowe wątroby  i trzustki, badanie wielofazowe układu moczowego z fazą urograficzną)
  • kości i stawów (w tym TK kręgosłupa w poszukiwaniu dyskopatii)
  • angio-TK tętnic każdej okolicy anatomicznej (w razie potrzeby badanie obejmuje fazę żylną)
  • kolonografia skriningową z wirtualną kolonoskopią
  • kolonografia diagnostyczna (z podaniem dożylnym środka cieniującego) i z wirtualną kolonoskopią
  • serca (stopień uwapnienia tętnic wieńcowych, koronarografia TK, ocena funkcji komór serca)

 

Przygotowanie do badania TK - kliknij tutaj

Cennik badań odpłatnych - kliknij tutaj

Rejestracja telefoniczna i e-mailowa - kliknij tutaj

Najczęściej zadawane pytania - kliknij tutaj