luxmed-magodent

Pracownia Densytomerii

Densytometria jest metodą  oceny gęstości kości. Aparat wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie o bardzo niskiej dawce, badanie prowadzone jest metodą absorpcjometrii podwójnej energii (DEXA), będącej obecnie standardem w diagnostyce osteoporozy. Densytometria zwykle jest nieodzowna w trakcie leczenia osteoporozy celem monitorowania skuteczności leczenia.

Dawki promieniowania rentgenowskiego otrzymywane podczas badania są tak niewielkie, że  nie jest wymagane skierowanie na badanie wystawione przez lekarza.

Ocena dotyczy gęstości minerałów kręgosłupa, kości udowej lub całego układu kostnego. Badanie pozwala pośrednio wnioskować o wytrzymałości kości na obciążenia mechaniczne i  ze znacznym wyprzedzeniem stwierdzić  zwiększone ryzyko złamań kości długich i kręgosłupa. W niektórych przypadkach wykonanie badania może wykryć zagrożenie osteoporozą – stan tzw. osteopenii  i  wskazać  na  konieczność podjęcia  działań profilaktycznych.

Przygotowanie do badania - kliknij tutaj
Cennik badań odpłatnych - kliknij tutaj
Rejestracja telefoniczna i e-mailowa - kliknij tutaj
Najczęściej zadawane pytania - kliknij tutaj