luxmed-magodent

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej został utworzony z myślą jak najszerszego zaspokojenia potrzeb diagnostycznych Pacjentów naszych Placówek, współpracujących z nami innych szpitali, poradni specjalistycznych oraz Pacjentów, którzy chcą wykonać badanie diagnostyczne odpłatnie.

Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę wiodących na świecie producentów urządzeń medycznych w diagnostyce obrazowej. Bezpieczeństwo i jakość gwarantuje system zapewnienia i kontroli jakości, mający szczególne znaczenie w diagnostyce mammograficznej. Kadra Zakładu, to specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, zespół techników elektroradiologii i pielęgniarek.

Wykonujemy badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej (poza badaniami kontrastowymi przewodu pokarmowego zastąpionymi nowoczesnymi technikami TK i MR), a w szczególności badania rentgenowskie przeglądowe, urografie dożylne, badania USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, mammografię oraz densytometrię.
Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.