luxmed-magodent

Pracownia Serologii i Bank Krwi

Zakres wykonywanych badań:

  • grupa krwi
  • przeciwciała odpornościowe (alloprzeciwciała)
  • bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)