luxmed-magodent

Pracownia Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzi diagnostykę w kierunku bakterii tlenowych, mikroaerofilnych, beztlenowych i grzybów. Badania wykonywane są klasycznymi metodami mikrobiologicznymi (preparaty bezpośrednie, posiewy).

W Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzi się:

• diagnostykę zakażeń inwazyjnych – posiewy krwi w automatycznym systemie BD Bactex oraz metodami klasycznymi
• diagnostykę zakażeń ośrodkowego układu nerwowego (posiewy płynu mózgowo-rdzeniowego, posiewy zastawek i drenów dokomorowych)
• diagnostykę zakażeń układu oddechowego (posiewy wymazów z gardła, aspiratu z zatok, plwociny, popłuczyn z drzewa oskrzelowego - BAL, płynu z opłucnej)
• diagnostykę zakażeń skóry i tkanek miękkich, miejsca operowanego (aspiraty i wymazy z ran, osierdzia, wycinki, treść z biopsji, materiały śródoperacyjne, treść z drenaży, redonów, wymazy z pępka, okolice gastrostomii)
• diagnostykę zakażeń odcewnikowych – metodą półilościową i ilościową (posiewy cewników, wymazy z okolicy cewnika, posiewy krwi z cewnika)
• diagnostykę zakażeń układu moczowego (ilościowy posiew moczu)
• wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile – bezpośrednio w kale
• diagnostykę nosicielstwa patogenów alarmowych – MRSA, VRE, ESBL, KPC, MBL (z wymazów z gardła, nosa, odbytu)
• diagnostyka zakażeń grzybiczych (posiew wymazów i płynów ustrojowych w kierunku mikologicznym
• posiew pokarmu matki i innych materiałów
• posiew wymazu z pochwy w kierunku paciorkowców beta-hemolizujących
• posiewy homograftów, krwi przetoczeniowej, płynów infuzyjnych i mieszanin do żywienia pozajelitowego
• posiewy epidemiologicznych wymazów środowiskowych (badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni), badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metodą sedymentacyjną) oraz wykrywanie nosicielstwa patogenów alarmowych wśród pracowników (wymazy z nosa, rąk, odbytu)
• kontrolę jałowości sporali

Identyfikacja drobnoustrojów prowadzona jest przy pomocy aparatu Phoenix, testów lateksowych.
Lekowrażliwość oznaczana jest metodami jakościowymi (dyfuzyjno-krążkową) i ilościowymi (MIC metodą E-test) oraz automatyczną (aparat Phoenix).
Mechanizmy oporności (MRSA, VRE, ESBL, KPC, MBL, MLSb) wykrywane są metodami fenotypowymi.