luxmed-magodent

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Własne laboratorium, zlokalizowane na terenie placówki, działające w trybie całodobowym gwarantuje Pacjentom szybkie wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych

 Strukturę organizacyjną Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej stanowią:

  • Pracownia Analityczna
  • Pracownia Serologii i Bank Krwi
  • Pracownia Mikrobiologii Klinicznej

Kierownik Laboratorium: mgr Marzena Skoczeń specjalista analityki klinicznej

Zakład uczestniczy w programach zewnętrznej kontroli jakości COBJ oraz w kontroli międzynarodowej RIQAS, BIO-RAD, bierze aktywny udział w wykonywaniu badań dla potrzeb badań klinicznych.

W celu zapewnienia naszym pacjentom dostępu do badań wysoce specjalistycznych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej współpracuje z wieloma referencyjnymi ośrodkami oraz podwykonawcami:

  • z Instytutem Hematologii mieszczącym się w Warszawie na ul. Gandhi 14
  • z Centralnym Szpitalem Klinicznym mieszczącym się w Warszawie na ul. Banacha 1a
  • z Laboratorium ALAB mieszczącym się w Warszawie na ul. Stępińskiej 22/30
  • z Zakładem Biochemii, Pracownią Farmakokinetyki Centrum Zdrowia Dziecka