luxmed-magodent

Szpital Elbląska

Nasz szpital

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. W diagnostyce wykorzystujemy najnowsze metody obrazowania zmian jak i badania molekularne pozwalające na określenie cytogenetyki guza. Dzięki takiemu podejściu możemy proponować terapie spersonalizowane z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych. W naszej praktyce coraz szerzej wykorzystujemy także terapie immunologiczne, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów.

Opiekując się naszymi Pacjentami doskonale wiemy, że w procesie leczenia ważne są zarówno zaawansowane metody terapii, jak również indywidualna pomoc, w tym wsparcie psychologiczne. Dlatego nasz szpital działa w innowacyjnym standardzie opieki onkologicznej  wzorowanym na anglosaskim systemie „primary care” - połączeniu najlepszych terapii z indywidualną opieką pielęgniarską.

Wielospecjalistyczne konsultacje ambulatoryjne prowadzimy w poradni onkologicznej wyposażonej w liczne gabinety konsultacyjne i zabiegowe oraz pracownie endoskopii i diagnostyki obrazowej. Wykorzystujemy jeden z najnowocześniejszych tomografów komputerowych, który poza szybkością i precyzją obrazowania umożliwia drastyczną – nawet dwu- trzykrotną redukcję dawki promieniowania jonizującego dzięki zastosowaniu nowoczesnych protokołów przetwarzania obrazu w zaawansowanych systemach informatycznych. W przypadku pacjentów onkologicznych poddawanych częstym badaniom radiologicznym i ew. radioterapii, uzyskana redukcja dawki jest ogromnie ważna dla ograniczenia negatywnych skutków tego promieniowania.

Pacjentami opiekujemy się w oddziałach Chemioterapii Dziennej, Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Hematoonkologii, Gastroenterologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Ważnym zapleczem jest także jedna z najnowocześniejszych w Polsce Apteka Szpitalna z Pracownią Leku cytostatycznego, gdzie farmaceuci w doskonałych warunkach przygotowują indywidualne dawki chemioterapii.

 

Wyróżnia nas podejście do Pacjenta

Naszym Pacjentom świadczymy pomoc diagnostyczno-terapeutyczną zgodną z najwyższymi standardami opieki onkologicznej. Opiekę medyczną nad Pacjentem sprawują doświadczeni lekarze konsultanci-onkolodzy wraz z zespołami asystentów oraz wspierających specjalistów z innych dziedzin (kardiologii, neurologii, chirurgii onkologicznej, torakochirurgii, radioterapii i innych).

Działamy w oparciu o wyjątkowy model opieki nad chorymi oparty o indywidualną relację z pacjentem. Nad każdym chorym w szpitalu czuwa dedykowana pielęgniarka, która ustala i koordynuje indywidualny plan opieki, dba o sprawny przepływ informacji w zakresie leczenia i samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące opieki i pielęgnacji Pacjenta. Jest odpowiedzialna za niego od chwili przyjęcia do szpitala, aż po wypis.

Ponadto pacjenci mogą liczyć na pomoc opiekunów medycznych, którzy m.in. wspierają ich w codziennych czynnościach podczas pobytu w szpitalu.

Bardzo ważną rolę w kompleksowej opiece nad chorym i jego rodziną ogrywają doświadczeni psychoonkolodzy oraz różnorodne grupy wsparcia tworzone w naszych placówkach przy współpracy z organizacjami pacjentów.

 

Zapewniamy nowoczesne terapie

Stosujemy wielu nowoczesnych metod leczenia, w tym również w ramach badań klinicznych i programów wczesnego dostępu do terapii. Dzięki profesjonalizmowi wielospecjalistycznego zespołu jesteśmy uczestnikami wielu prestiżowych projektów badawczych wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi.