luxmed-magodent

Poradnia Rehabilitacji

W ramach poradni wykonywana jest diagnostyka i leczenie usprawniające pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń, m.in. o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym takich jak:

  • zespoły bólowe kręgosłupa oraz stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, urazów przeciążeniowych
  • schorzenia narządu ruchu oraz inne układowe schorzenia
  • wady nabyte, wady urazowe układu kostno-mięśniowego
  • dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego w tym późne następstwa udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, uszkodzenie nerwów obwodowych
  • zespoły przeciążeniowe stawów i kręgosłupa: „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespoły bólowe barku, zespoły cieśni nadgarstka
  • choroby wieku podeszłego

Poradnia przyjmuje także pacjentów na konsultacje pohospitalizacyjne w celu przywrócenia maksymalnej sprawności pacjentom po leczeniu szpitalnym.

W ramach poradni przyjmowane są także dzieci w wieku od 1. roku do 18 lat (z wyjątkiem dzieci z wadami postawy).

Lekarze specjaliści dobierają odpowiedni sposób leczenia poprzez dopasowanie do potrzeb pacjenta cykli fizykoterapii i kinezyterapii lub w uzasadnionych przypadkach kierują na leczenie w ramach naszego ośrodka rehabilitacji dziennej lub ośrodka rehabilitacji kardiologicznej.

Do Poradni Rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza POZ z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

W Poradni Rehabilitacji na podstawie jednego skierowania dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji do czasu osiągnięcia poprawy w stanie zdrowia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.