luxmed-magodent

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Rehabilitacja w ośrodku dziennym obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych oraz w zaostrzeniach bólowych schorzeń przewlekłych.

W ramach oddziału przyjmowani są także pacjenci po zabiegach szpitalnych (m.in. pacjenci onkologiczni leczeni w naszych placówkach). Naszym pacjentom umożliwiamy także wykonywanie ćwiczeń w basenie.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych (w ramach jednego skierowania), średnio pięć zabiegów dziennie.

Do ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni m.in.: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, wad postawy; lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych (m.in. urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, oddziałów rehabilitacyjnych).

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.