luxmed-magodent

Fizjoterapia ambulatoryjna

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywane są zabiegi zlecone w poradni rehabilitacji lub przez inne poradnie. NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Fizjoterapia w naszej pracowni odbywa się m.in. poprzez:

  • kinezyterapię (ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka lokomocji)
  • światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe, laseroterapia punktowa)
  • elektroterapię (jonoforeza, elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Trehberta, prądy diadynamiczne)
  • ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza
  • magnetoterapię (zabiegi prądami niskiej częstotliwości)
  • DKF, terapuls (zabiegi terapii wielkiej częstotliwości)
  • masaż limfatyczny pneumatyczny
  • kinezjotaping (plastry terapeutyczne)

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.