luxmed-magodent

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia Chorób Naczyń – poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu naczyniowego (żylnego i tętniczego). Poradnia obejmuje opieką również pacjentów wymagających długotrwałego leczenia wskutek powikłań procesów miażdżycowych i przewlekłej niewydolności żylnej. W ramach działalności poradni zapewniamy:

  • kompleksową diagnostykę naczyniową
  • badanie USG DOPPLER układu żylnego i tętniczego
  • badania laboratoryjne
  • kwalifikację do zabiegów w warunkach szpitalnych
  • opiekę nad pacjentem po zabiegu naczyniowym

Do poradni chorób naczyń wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.