luxmed-magodent

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń, w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

1. Poradnia Okulistyczna

2. Poradnia Chorób Naczyń

3. Poradnia Dermatologiczna