luxmed-magodent

7 czerwca 2018 godz. 15:08

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

W dniach 23-25 maja 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Opieka Pielęgniarska w Nowych Terapiach Onkologicznych”.

Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Celem konferencji była dyskusja, wymiana doświadczeń i poglądów oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce pielęgniarki onkologicznej.

Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników z całej Polski, wśród których znaleźli się mgr Barbara Jobda - Prezes PSPO oraz pielęgniarki z całej polski w tym 5 pielęgniarek ze szpitala Magodent grupa LUX MED.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr Małgorzaty Wróblewskiej oraz świetny wykład inauguracyjny Prof.dr hab.med. Marka Wojtukiewicza.

Tematami wykładów były:

- Pielęgniarka chorób piersi jako kluczowy element pracy interdyscyplinarnego centrum chorób piersi - doświadczenia COI Oddział w Gliwicach.

- Napromienianie skóry całego ciała u  chorych na chłoniaki złośliwe skóry.

- Limfadenektomia - udział pielęgniarki w zapobieganiu obrzękom limfatycznym po operacji raka piersi.

- Żywienie immunomodulujące pacjentów z chorobą nowotworową

- Radioembolizacja szansą pacjentów z nieoperacyjnymi guzami wątroby

- Schładzanie skóry głowy podczas chemioterapii jako metoda zapobiegania wypadaniu włosów - kontrowersje

- Funkcjonowanie pacjenta geriatrycznego w obliczu innowacyjnych metod leczenia onkologicznego

- Zastosowanie modelu adaptacyjnego Callisty Roy w praktyce klinicznej pielęgniarek onkologicznych

- Lęk i depresja a postrzeganie własnego zdrowia u pacjentek z guzami jajnika

- Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii dożylnej

- Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii podskórnej

- Nowe leki w onkologii- przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji w warunkach domowych

- Wpływ palenia tytoniu podczas leczenia radioterapią a odczyn popromienny w obrębie jamy ustnej

- Leki przeciwnowotworowe, zagrożenie dla pacjenta i personelu

- Rola i znaczenie opieki pielęgniarskiej w leczeniu chirurgicznym chorób piersi

- Brachyterapia gruczołu krokowego - od profilaktyki do leczenia"