luxmed-magodent

16 stycznia 2019 godz. 17:42

Podpisano porozumienie pomiędzy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie a a Magodent Sp. z o.o.

W dniu 30 czerwca 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie a Magodent Sp. z o .o, zostało podpisane porozumienie mające na celu rozszerzenie i sformalizowanie dotychczas istniejącej współpracy.

Oto główne cele porozumienia:

Stworzenie podstaw organizacyjnych  i warunków praktycznych dla bieżącej współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami
Współpraca przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystającym z pomocy medycznej - obydwu Stron zawartego porozumienia